top of page

Notules

Achttiende vergadering

Zeventiende vergadering

Nijkerk, 13 november 2022

Notulen Stichting

Christians 4 Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 11 september 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C-website.

 

Mededelingen.

 • De notulen van 11 september 2022 zijn aangepast en zullen worden geüpload op de C4C-website.

 • De rol van Christians in de naam van de C4C-stichting prominenter naar voren laten komen, door meer de focus leggen op het sturen naar geestelijke volwassenheid van de lokale initiatiefnemers  in Uganda en Kenia. Plan meenemen in 2023.

 • De samenwerking met de Socialloog is per mail opgezegd.

  • Zodra bevestigingsmail is ontvangen zal Christiaan deze toevoegen de administratie.

 • Vanaf december 2022 plannen voor de nieuwe C4C flyer (via Drukwerkdeal).

 • De zoektocht naar een C4C-vrijwilliger voor het beheren van de Socials zal meegenomen worden in 2023.

 • Opstellen van een projectplan: 'het stimuleren van de zelfvoorzienendheid in de Kenia en Uganda projecten' zal worden meegenomen naar 2023 (langetermijnplan).

 • Geen mogelijkheid voor een samenwerking met Peter Kok voor de export van primaire levensbehoefte naar Uganda of Kenia.

 • Nog geen contact gelegd met Willem Vink. Wordt in 2023 opgepakt.

 • Het contact door Martijn met Stef, die de Nijkerse ontmoetingsplaats 'De huiskamer' leid, heeft niet geleid tot een samenwerking. Het is ook niet mogelijk om C4C-flyers neer te leggen in de Huiskamer.

 

 • Het contact met Fortune Coffee, door Jonthan, is gelegd. Er zal een verder plan opgesteld worden door Jonathan wat voorgelegd kan worden aan Fortune Coffee.

 • Er is contact gelegd met de Dirk Kuyt Foundation ter promotie van de C4C-stichting in de vorm van een sponsoractie of sponsorloop. De wens is om dit te combineren met een sportactiviteit. Verder contact volgt nog in 2023.

 • Het postadres van de C4C-stichting zal per december 2022 verplaatsen de van Oldenbarneveltstraat 28 te Nijkerk.

 • De focus van het aankomende seizoen 2023 ligt op zelfvoorzienendheid. De C4C-stichting wilt de lokale initiatiefnemers in Kenia en Uganda hierin stimuleren. Hier zal het bestuur ook actief over gaan nadenken.

 • David, een van de lokale initiatiefnemers in Uganda waar de C4C-stichting mee samenwerkt, gaat een stuk land kopen om meer zelfvoorzienend te worden.

  • Samenwerkingsplan en het contact wordt opgesteld door Jonathan.

 • De wens van Jechonja, een sponsor van de C4C-stichting, om een extern project (buiten de C4C-stichting om) te gaan sponsoren is door het bestuur besproken. Jonathan zal contact opnemen met de externe partij. 

 • Het Jaarverslag 2022 wordt in 2022 afgerond.

 • Financieel verslag 2022 wordt op 15 januari 2023 afgrond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 11 september 2022

  • Jonathan zal de notulen van 11 september 2022 controleren en op de C4C-website uploaden.

 

 • Rabobank bevestiging bestuursleden

  • Jonathan zal contact opnemen met de Rabobank om Christiaan aan te dragen als bestuurslid op de bestuurdersrekening.

 

 • Contact externe partij

  • Jonathan zal contact opnemen met Jechonja, een sponsor van de C4C-stichting, om te checken om welke externe partij het gaat en welke mogelijkheden er zijn.

 

 • Nieuwe flyer C4C-stichting

  • Status budget voor drukken van nieuwe flyer.

 

 • Einde van de samenwerking met de Socialloog:

  • Jonathan zal Martijn en Christiaan nog een bevestigingsmail sturen van de opzegging in de samenwerking met de Socialloog.

   • Zodra bevestigingsmail is ontvangen zal Christiaan deze toevoegen de administratie.

 

 • Contact met FC conferentieteam

  • Martijn zal op de leidersdag van FC contact opnemen met Dirk-Jan (teamleider FC conferentieteam) om te kijken wat er mogelijk is.

Dit is een langetermijnplan voor 2022-2023.

 

 • Contact met Fortune Coffee

  • Na aanleiding van het contact dat Jonathan had met Fortune Coffee, zal er een plan opgesteld worden, dat wordt voorgelegd aan Fortune Coffee. Dit is een langetermijnplan voor 2022-2023.

 

 • Contact met Willem Vink

  • Christiaan zal contact opnemen met Willem Vink over de Jezus stripboeken in het Engels en in het Swahili. Dit als evangelisatie materiaal onder Keniaanse en Ugandese jongeren.

  • Christiaan neemt contact op met Willem Vink om te kijken of andere projecten van Willem Vink misschien ook interessant zijn voor de C4C-stichting.

 

 

 

 

 

 • Contact met Dirk Kuyt Foundation

  • Martijn zal verder contact opnemen met de Dirk Kuyt Foundation om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een samenwerking  of sponsoring/sponsoractie tussen de C4C-stichting en de Dirk Kuyt Foundation. Dit is een langetermijnplan voor 2022-2023.

 

 • Jaarverslag en Financieel verslag 2022

  • Martijn stelt concept jaarverslag 2022 op. Jonathan stelt het Financieel jaarverslag 2022 op en zal uiterlijk15 januari 2023 worden afgerond. Beide verslagen worden gecontroleerd door alle bestuursleden.

 

Rondvraag

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op zondagmiddag 15 januari 2023 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Zestiende vergadering

Nijkerk, 25 september 2022

Notulen Stichting

Christians for Children

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 10 juli 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C website.

 

Mededelingen.

 • De notulen van 10 juli zijn aangepast en zullen worden geupload op de C4C website.

 • De C4C-stichting gaat verhuizen van Baarn naar Nijkerk.

  • Er wordt gekeken of er contact gelegd kan worden met Stef, van de Huiskamer in Nijkerk, om flyers neer te leggen ter promotie van de C4C-stichting.

  • De nieuwe C4C flyer is goedgekeurd. Zodra er budget is worden de nieuwe flyers gedrukt.

 • De focus van het aankomende seizoen 2022-2023 ligt op zelfvoorzienendheid. De C4C-stichting wilt de lokale initiatiefnemers in Kenia en Uganda hierin stimuleren. Hier zal het bestuur ook actief over gaan nadenken.

 • David, een van de lokale initiatiefnemers waar de C4C-stichting mee samenwerkt, is actief begonnen met sponsorwerving. Hierdoor is er nu een vaste sponsor (de heer Snijders) die per week €25,- investeert in het kindertehuis van David.

 • Om polshoogte te houden over de projecten in Kenia en Uganda ontvangt Jonathan regelmatig bonnetjes en foto's van de projecten.

 • Het 'Dining-Room' project bij David gaat heel goed. De 'Dining-Room' is een project, waardoor er overdekt kan worden gegeten in plaats van buiten.

  • De 'Dining-Room' kan ook gebruikt worden als kerkruimte.

  • David is bezig met een taxi-project om te sparen voor een taxi, om zelfstandig een inkomen te generen.

 

 • Beleidsplan koffie en thee samenwerking in Kenia (ouders van Simon) wordt een lange termijn plan voor 2023. Dit wordt meegenomen in de 2023 agenda van de C4C-projecten.

  • Naast het beleidsplan zal er in 2023 ook een specifiek financieel plan gezamenlijk door de bestuursleden worden opgesteld. Dit om het project te concretiseren.

  • Het specifieke financieel plan zal dan ook worden besproken worden Fortuna koffie (eventuele sponsor).

 • Momenteel zijn er 6 vaste  C4C-stichting sponsoren.

 • Mevrouw van Soeren heeft aangegeven om maandelijks de C4C-stichting sponsoren.

 • De status van de financiën van de stichting is weer gezond (balans komt uit op €100 per 11 september 2022).

 • De reiskostenvergoeding voor de bestuursleden tot september 2022, om te komen op de vergaderingen, zijn inmiddels uitgekeerd.

 • Het bestuurd heeft unaniem besloten om de samenwerking met de Socialloog, voor short-video's, stop te zetten. Omdat de financiële verhouding van de C4C-stichting staat op 90/10. De nadruk op commercie is nu te hoog en wordt dus verlaagd. Er mag meer focus op de projecten in voedsel, kleding en overige primaire levensbehoefte.

  • De short-video's ter promotie van de C4C stichting door de Socialloog worden verrekend (€223 verrekend in de balans).

 • In het contact met Debbie is gebleken dat zij niet als C4C-vrijwilliger voor de C4C-socials aan de slag gaat. Er worden verdere stappen ondernomen om te kijken naar andere vrijwilligers.

 • Er wordt geen gebruikt gemaakt om een artikel te publiceren in het Opwekkingsmagazine. Dit omdat de kosten, voor deze promotie van de naamsbekendheid van de C4C-stichting, te groot zijn.

 • Tijdens de evangelisatie avond van Martijn is er geen reclame gemaakt voor de C4C-stichting, omdat Christiaan en Jonathan niet aanwezig konden zijn.

 • Er is door Martijn contact opgenomen met de organisatoren van de Ermelo braderie om te vragen of de C4C-stichting volgend jaar aanwezig kan zijn op de braderie. Hierover volgt nog meer informatie.

 • Er wordt contact opgenomen met Willem Wink (Jezus verhaal in meerdere talen in stripboekvorm) zal verder worden opgepakt vanuit de C4C-stichting.

 • Er wordt contact opgenomen met Peter Kok om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het exporteren van middelen voor de primaire levensbehoefte naar Kenia en Uganda te vergemakkelijken.

 • Er wordt gekeken of er contact gelegd kan worden met de Dirk Kuyt Foundation ter promotie van de C4C-stichting in de vorm van een sponsoractie of sponsorloop.

 

 

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 11 september 2022

  • Jonathan zal de notulen van 11 september 2022 controleren en op de C4C-website uploaden.

 

 • Verdere samenwerking met de Socialloog:

  • De Socialloog zal de nieuwsbrief voor de C4C-stichting blijven ontwerpen en opsturen. Hier zitten geen kosten aan verbonden. Jonathan zal dan ook regelmatig de content sturen, zodat de nieuwsbrief kan worden opgesteld.

  • De samenwerking voor de shortvideo's wordt opgezegd per mail. Bestuursleden worden meegenomen in de cc van de mail.

 

 • C4C-vrijwilliger voor de C4C-socials

  • De bestuursleden zullen rondvragen of er tieners zijn in Family Church zijn die misschien C4C-vrijwilliger willen worden. Misschien om dit combineren met een maatschappelijke stage, vanuit de middelbare school.

 

 • Contact met FC conferentieteam

  • Jonathan zal contact opnemen met het FC conferentieteam om te kijken of er ruimte is voor flyers en promotiemateriaal voor de C4C-stichting tijdens de geplande conferenties. Dit is een lange termijn plan voor 2022-2023.

 

 • Contact met Fortuna koffie

  • Jonathan zal contact opnemen met de directeur van Fortuna koffie om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een samenwerking/sponsoring tussen Fortuna koffie en de C4C-stichting. Dit is een lange termijn project wat uitgesmeerd wordt over 2023.

 

 • Contact met Willem Vink

  • Christiaan zal contact opnemen met Willem Vink over de Jezus stripboeken in het Engels en in het Swahili. Dit als evangelisatie materiaal onder Keniaanse en Ugandese jongeren.

  • Christiaan neemt contact op met Willem Vink om te kijken of andere projecten van Willem Vink misschien ook interessant zijn voor de C4C-stichting.

 

 • Contact met Dirk Kuyt Foundation

  • Martijn zal contact opnemen met de Dirk Kuyt Foundation om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een samenwerking  of sponsoring/sponsoractie tussen de C4C-stichting en de Dirk Kuyt Foundation.

 

 

 

 

 • Contact met Stef (de Huiskamer in Nijkerk)

  • Martijn zal contact opnemen met Stef, die de Nijkerkse ontmoetingsplaats 'De huiskamer' leidt, en kijken of er flyers mogen worden neergelegd ter promotie van de C4C-stichting in Nijkerk.

 

 • Contact leggen met Peter Kok: het vergemakkelijken van de export van middelen voor de primaire levensbehoefte in de Kenia en Uganda projecten

  • Christiaan zal contact opnemen met Peter Kok om te kijken of hij ondernemers kent, die open staan voor een eventuele samenwerking met  de C4C-stichting.

 

 • Opstellen van een projectplan: het stimuleren van de zelfvoorzienendheid in de Kenia en Uganda projecten

  • De bestuursleden zullen in de aankomende tijd nadenken over het opstellen van een projectplan in hoe de lokale initiatiefnemers kunnen worden gestimuleerd om meer zelfvoorzienend te worden.

 

Rondvraag.

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 6 november 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Vijftiende vergadering

Nijkerk, 10 juli 2022

Notulen Stichting

Christians for Children

 

 

Aanwezig:

Jonathan Floor, penningmeester

Martijn Schoonhoven, voorzitter

Christiaan Hiemstra, secretaris

 

Opening

De opening wordt kort gedaan door de Martijn. Ook wordt er kort gebeden door Martijn.

 

Vaststellen van de agenda.

Agenda is goedgekeurd.

 

Vaststellen notulen 12 juni 2022

De notulen zijn gecontroleerd, aangepast en goedgekeurd en zullen voor de volgende vergadering toegevoegd op de C4C website.

 

Mededelingen.

 • De eerdere notulen zijn aangepast door Jonathan op grammaticale puntjes en de financiële afhandeling met de Socialloog is ook concreter uitgewerkt.

 • De USB-stick van de oud-secretaris is ingeleverd en een nieuwe USB-stick, voor de C4C stichting, zal worden gebruikt.

 • De financiële afhandeling met Opwekking, voor de B-stand, is door Jonathan afgerond.

 • Het huidige format van de C4C-notulen wordt behouden en zal ook door Christiaan als standaard worden aangehouden.

 • Foto's maken ter introductie, voor op de C4C website, van Christiaan worden geregeld na de rondvraag (aan het einde van deze vergadering).

 • Foto's maken ter update, voor op de C4C website, van Martijn en Jonathan worden ook geregeld na de rondvraag (aan het einde van deze vergadering).

 • Er wordt nog een afspraak met de Socialloog gemaakt voor short-video's ter promotie van de C4C stichting.

 • De eerste opzet van de C4C flyer is afgerond.

 • De betaalde advertenties op de C4C socials door de Socialloog zijn gestopt.

 • De socialloog zal voor de C4C stichting de nieuwsbrief gratis blijven schrijven en verspreiden.

 • Er zijn geen verdere relaties met andere stichtingen op de Opwekkingsdagen gerealiseerd. Van beide kanten is er geen klik.

 • De populariteit en de afzet van de merch op de C4C webshop valt tegen.

 • Er zal een beleidsplan worden opgesteld om het idee van de thee -en koffie samenwerking in Kenia concreter te gaan maken.

 • Contact met Willem Wink (Jezus verhaal in meerdere talen in stripboekvorm) zal verder worden opgepakt.

 • De samenwerking met de Jumbo uit Baarn inzake statiegeld doneerdoel is niet van de grond gekomen.

 • Debbie, vrijwilliger voor de C4C socials, is door Jonathan benaderd en is inmiddels begonnen als C4C vrijwilliger.

 • Family Church zal benaderd worden om te kijken of er ook bij de conferenties en evenementen flyers van C4C kunnen worden getoond. Ook zal er nagevraagd worden of C4C merch daar kan worden verkocht.

 • Jonathan heeft dinsdagochtend 12 juli 2022 een afspraak met Johan Kok (voorganger Family Church) om te kijken wat er mogelijk is binnen Family Church voor de C4C stichting.

 • C4C kan haar promotiemateriaal (flyers) verspreiden bij de Loft worship avonden ter vergroting voor de naamsbekendheid. C4C merch wordt niet verkocht op de Loft avonden.

 • De C4C stichting zal niet aanwezig zijn op de braderie in Ermelo in de eerste week van juli 2022 (vanwege financiële redenen). Er zal contact worden opgenomen met de organisatoren van de braderie.

 • De reiskostenvergoeding voor de bestuursleden, om te komen op de vergaderingen, zullen worden uitgekeerd als de financiën van de C4C stichting zijn verbeterd.

 

Vergaderpunten/actiepunten.

 • Notulen van 10 juli 2022

Jonathan zal de notulen van 10 juli 2022 controleren en op de C4C website uploaden.

 

 • Beleidsplan koffie en thee samenwerking in Kenia

Jonathan zal contact opnemen met de ouders van Simon, om te kijken wat er kan worden gerealiseerd omtrent de samenwerking tussen de theeplantage van Simon's ouders en de op de koffie-gerichte christelijke stichting waar C4C contact mee had op de Opwekkingsdagen. Vervolgens zal er worden gekeken naar een beleidsplan.

 

 • Contact met Willem Vink

Jonathan zal contact openen met Willem Vink, om te kijken of het mogelijk is om de stripboeken van Vink ook te verkrijgen in het Swahili. Deze stripboeken dragen bij aan een eenvoudige vorm van evangelisatie en is daardoor interessant voor de kindertehuizen in Kenia en Uganda.

 

 

 

 

 

 • Verdere samenwerking met de Sociolloog:

  • De Socialloog zal de nieuwsbrief voor de C4C stichting blijven ontwerpen en opsturen. Hier zitten geen kosten aan verbonden. De penningmeester zal dan ook regelmatig de content sturen, zodat de nieuwsbrief kan worden opgesteld.

  • Er zal door Jonathan nog een afspraak worden gemaakt met de Socialloog, om de short-video's te realiseren ter promotie van de C4C stichting.

 

 • C4C vrijwilliger voor de C4C socials:

Jonathan zal het contact onderhouden met Debbie om te kijken hoe het functioneren van Debbie, als vrijwilliger, in de komende tijd verloopt.

 

 • Afronding flyer C4C

Christiaan zal de opzet van de C4C flyer afronden voor de volgende vergadering op 11 september 2022 plaats vindt.

 

 • Actief vergroten naamsbekendheid C4C:

  • Braderie Ermelo

Martijn zal contact opnemen met de organisatoren van de braderie in Ermelo om de C4C stichting af te melden. Volgend jaar in 2023 wordt er opnieuw gekeken of de C4C stichting aanwezig zal zijn op de braderie.

 

 • Family Church activiteiten

  • Jonathan zal contact opnemen met het kernteam van Family Church om te kijken of er ook op aankomende evenementen en conferenties ruimte is voor flyers en promotiemateriaal voor de C4C stichting.

  • Jonathan zal contact opnemen met Johan Kok (voorganger Family Church).

  • Informeren of de C4C stichting actief aanwezig mag zijn op het evenement op 14/15 oktober 2022, met spreker Paul Hopkins, om de naamsbekendheid te vergroten. 

  • Informeren of de C4C stichting actief aanwezig mag zijn op het evangelisatie avond op 8 oktober 2022, dat mede georganiseerdere wordt door Martijn, om de naamsbekendheid te vergroten.

 

Rondvraag.

De rondvragen zijn beantwoord en worden meegenomen in de mededelingen.

 

Vaststellen volgende vergadering

De volgende vergadering zal op 11 september 2022 plaatsvinden.

 

Afsluiting

Fourth Meeting:

 

Nijkerk 12 July 2020

Notules of the foundation

Christians 4 children

 

Present:

Jonathan Floor, treasurer

Martijn Schoonhoven, chairman

Ayla van der Pols, secretary

 

Opening

The opening will be led by the chairman, thanks to the flexibility of the Medialoods we can meet again in Nijkerk.

 

Determining the agenda.

Some points have shifted in the order, in connection with calling the contacts in Kenya.

 

Adopt Minutes 17 May.

The points have been reviewed and most have been implemented.

The point at which banking is arranged has changed. This in connection with changing banks.

 • The bank account at N26BANK has been canceled and converted to an account at Rabobank.

The minutes have been approved.

 

Received documents

 1. Letter explaining the Emmeloord subsidy agency.

This document was for information about the state of affairs with the application for a subsidy.

 1. Documents David.

All documents have also been passed on to the subsidy office.

 1. UBO forms.

These are in the possession of the treasurer and have now been approved by the RABOBANK.

 1. Plan of action.

Has been approved by all board members. Some minor changes have been made to the communication style to make the plan a bit more professional.

 

Notices

 • The chairman would like more background information about the action plan for the well. And especially about the down payment that must be made.

 • The secretary's question is, why the amount for the pump is so much higher than in India, for example, does this have to do with the type of pump?

 

 

 

Conversation with contacts in Kenya

The conversation is pleasant, for the first conversation it is a pleasant introduction.

The home is in very bad shape and the children have to walk a long way to access water.

Unfortunately due to the corona crisis, the contact persons no longer have any income.

 

In the evaluation of the conversation, it appears that the priority at the moment is on providing money for food, figuring out a possibility of a water source close to the house and repairing the house itself.

 

 • In the next meeting we will find out what we can do with the water supply.

 • For now, 100 euros will be transferred every month for 5 months so that the home can provide the children with food.

 

Meeting points

 

 1. Subsidy Office:

 • situation.

Pieces are at the desk and now we have to wait for an answer.

It has been promised verbally that the subsidy should not be a problem.

 • Contact is on July 14, call an appointment and make an appointment

 1. Rabobank:

 • Situation

 • Final papers must be signed.

  • Bank card has yet to come in.

 • Receive and sign papers

Are signed.

 • Club promotion

 • From 1 September, the foundation must be registered with the RABOBANK for the club action.

 • On the 2nd Sunday after the holiday break, on Sept. Are we going to promote the foundation in the Family Church.

 • Promote the foundation on social media and in the environment so that voting can take place.

 1. Printing on textile

 • Purchase of machine.

The treasurer will investigate a good machine.

 • Collaboration Loft?

LOFT agrees.

 

 

 

 

 

 

 1. Website:

 

 • Schedule.

 • Minutes may be posted on the website.

 • Word processing, an introduction about ourselves.

 • Under the heading 'projects' a story about the contacts in Kenya plus photos.

 • Club promotion on the website.

 

 1. PvA sponsorship / connection

The chairman would make a plan of action for the sponsorships / actions and contacts with other foundations. Unfortunately he has not got around to it yet.

This will be on the agenda on the next agenda.

 

Any other business

 • We now focus on the emergency plan for the home in Kenya.

 • Our priority now is to bring in money to provide further assistance to the children.

 

 • The foundation's slogan is:

'if you want to travel fast, go alone.

If you want to get far, go together. '

 

 • A note from the treasurer;

Don't put too much pressure on yourself and each other.

We can sort things out at our own pace.

 

 • Tip for future donations, donations for a container so that shoe boxes and the like can be sent to Kenya.

 

Determine next meeting

The next meeting will take place on September 13, 2020.

The location is probably the Medialoods in Nijkerk, but because of the measures regarding corona, this still has to be checked.

 

Closing

For the overview regarding the financial plan for Kenya, it would be useful to set up several goals.

For example 1 amount for the house, So that we can set priorities.

 

Third Meeting:

 

Leusden 17 May 2020

Notules of the foundation

Christians 4 children

 

Present:

Jonathan Floor, treasurer

Martijn Schoonhoven, chairman

Ayla van der Pols, secretary

 

Opening

The opening is led by the chairman with a picture of the builder who builds his house on sand or stone.

Because we build on a solid foundation, so build on stone, the foundation is resistant to storms. Also what we build in Africa.

Jesus is our solid rock, our source.

 

Determining the agenda.

A number of points are added extra.

 

Adopt Minutes April 19.

Adjusted minutes will be sent to the Treasurer for posting on the website.

In the future there will be a small check on grammar related to dyslexia.

The minutes have been approved.

 

Received documents

 • The Chamber of Commerce

Documents have been received, the treasurer has official documents.

 • Bank account number and debit card

Account has been opened, is now in the name of the treasurer, will later be in the name of the foundation.

 • Financial plan

The treasurer looks ahead in the policy plan. Here and there, certain expectations of sources of income must / can be changed.

 • Contact / letter contact person Kenya

There is now email contact with the contact person about plans and the financial plan for the village for the orphans in Kenya.

Call contact is scheduled for the next meeting.

 • tax authorities

Treasurer has been in contact and has the papers.

The foundation is not subject to payroll tax or tax and does not have to file a tax return.

 • Policy plan

Has been read by all.

Additions are business model and sources of income.

Monthly earnings are highlighted.

Policy plan has been established and approved.

 

 

 • Grant application

After several unsuccessful attempts to contact the subsidy office, the board concluded that it should look for another office.

The treasurer will take on this task.

 

Notices

 • Determining the holidays, in this period we set a rest period.

This will be from July 16 to August 17.

 • It applies to everyone that as many tasks as possible are worked on during the week and the weekends are kept free.

 • The login details of the e-mail account of the foundation remain in the hands of the treasurer, he is the point of contact. Important emails are forwarded.

 

Meeting points

Outlook for the second half of the year, September 1 - December 31

 • Plan of action

 •  

 • The treasurer draws up an action plan for clothing, media, website, and resources.

 • Invest in printing machine to reduce costs.

Chairman

 • Establishes connections with foundations.

Secretary

 • Keep an eye on agendas for promoting the foundation.

 • Website

 • Is in the air, minutes can be added.

 • If promotional material becomes available in the future, interested parties can order this by e-mail.

 • Social media

 • 1x per week social media.

 • 1x per month newsletter, with a new aspect / surprising news every month.

 • Automatic transfers

 • It is possible to set up automatic direct debits at the bank.

 • Treasurer searches for the QR code.

 • It is best to promote the foundation at the end of May (due to holiday allowance), Christmas and the 13th month.

 • Business cards are also useful to have.

 • Names of companies that donate come with a link on the website, but not on the homepage.

 • Contact Kenya

 • It is important to make it clear by telephone that we are in the first stage of establishing the foundation.

 • Financially we are only able to provide for the basic necessities of life for the children in Kenya.

 • The plans sent by the contact person are too ambitious for us at the moment.

 • It was decided to call the contact person in Kenya at the next meeting.

 • It is important to remain transparent and to continue to listen to each other with your heart.

 • Completion of establishment

It was not possible to achieve the first goal before July 16, 2020, which is to complete the foundations of the foundation. The last thing that needs to be arranged for this is the subsidy application, which will be completed after the holiday.

 

Any other business

As discussed earlier in the meeting, it is important that there is good communication with the people in Kenya. At the moment there is a suspicion that there are certain expectations that we cannot meet.

The conclusion of the conversation with the board is that we must continue to be objective and above all continue to listen with our heart.

We will probably run into cultural differences in the future, but it is very important that we remain transparent towards each other.

 

Determine next meeting

The next meeting will take place on July 12, 2020.

The location is probably the Medialoods in Nijkerk, but because of the measures regarding corona, this still has to be checked.

 

Closing

The meeting ended with the wise words of the chairman: 'just be you'.

 

Second meeting:

 

Leusden, April 19, 2020

Notules of the foundation

Christians 4 children

 

Present:

Jonathan Floor, treasurer

Martijn Schoonhoven, chairman

Ayla van der Pols, secretary

 

Opening

The chairman opens the meeting with a small evaluation of the visit to the notary.

Minutes have been reviewed and approved.

Discuss incoming documents

The original papers of the notary go to the treasurer, the rest of the board has access to the papers through the login site of the notary.

The treasurer has requested everything from the Chamber of Commerce and is going to apply for a business bank account.

 

Going through agenda items

 • Vision: is it clear?

After discussing the vision and the policy plan, it was decided on 5 May

the treasurer and the chairman will work together on the plan and vision.

If that is the case, we can continue to build on this foundation.

 • Grants and sponsorships

The treasurer has found a company / organization in Emmeloord with whom he will enter into a conversation about which subsidies we can receive as a foundation.

In terms of sponsorships, the plan is to tackle this through sponsorship campaigns in schools and perhaps also through the church and children's service.

Furthermore, we already have an inflow of some financial support.

 • Deadlines: when do we want to achieve something?

A clear policy plan must first be drawn up if we want to be able to continue building.

Another factor is that due to the corona crisis, the response of companies is delayed, which means that this takes more time.

The goal is to have laid the foundation for the foundation by July 2020.

 

Additions for the foundation

 • The chairman again gave the tip to contact a foundation that also works with the kind of vision that C4C has, so that we do not have to reinvent the wheel.

 • The secretary indicated what to do in our own church with the children in the form of a piggy bank or something similar.

 • The treasurer wanted to discuss with the pastor what the church can do for the foundation.

 

 

 

 

Any other business

It is important for the board to discuss the strengths and weaknesses of the members, in order to support and build each other where necessary.

 

Next meeting date

The next meeting will be on May 17, which will take place in Leusden.

 

Closure

 • The treasurer will ensure that the minutes are published on the website.

 • In the near future there will be a meeting / introduction with the contact person in Kenya

 • When writing down the policy plan, a call is made to the secretary to discuss it.

 • When discussing and noting goals in the plans for the foundation, we want to have certain things clear, for example vision and points that we stand for. But besides that, don't pin ourselves down to dates or promises that we might not be able to keep tight in the future.

This is to prevent misunderstandings or incorrect communication to the sponsors.

 

We conclude with prayer and blessing for the foundation.

 

 

Agenda items next time

 • Discuss policy plan

 • Establishing a conversation with a contact person in Kenya

 • Is everything ready for June?

 

First meeting:

 

Nijkerk, March 15, 2020

Notules of the foundation

Christians 4 children

 

Present:

Jonathan Floor, treasurer

Martijn Schoonhoven, chairman

Ayla van der Pols, secretary

 

Opening

The treasurer opens the meeting by sharing the pieces he already has.

The official statutes are drawn up by the notary's office, this will take 15 working days, then the foundation will officially start.

 

The main pillar for the foundation is,

'foundation where God reigns'

 

Objectives are:

 • Build communes

 • Provide school supplies

 • Well, church building / school

Sub-objectives are:

 • Provide support in education

 • Personal care

The aim is to keep everything in your own hands as much as possible.

 

Strategic plan is:

Set up the foundation, sponsor and find subsidies from the Netherlands.

Tip from the chairman: ask advice from other foundations about the tips and tricks.

The treasurer is / will look for sponsors and subsidies.

 

Vision

 • Movement from a Christian point of view.

 • Providing children and homeless people in Third World countries with shelter, food and Christian education.

 • Market size

The treasurer will send the vision to the rest of the board members so that a plan of action and further actions can be linked to it.

 

Services we want to provide:

 • main goal: to build villages and create shelter

 • sponsoring projects on the spot

 • hand out school supplies, shoes, uniforms

 • provide support in education and sports

 • supporting local churches

 • teaching self-sufficiency / entrepreneurship

 • building the future of the children / people (not only financially)

 

 

 

 

 

When is the foundation ready to promote the activities in different places?

 • It is important to first arrange all matters concerning the founding of the foundation, with a clear basis and mission. After this we can better promote and present the foundation.

Is it the intention that only finances are provided or also physical work?

 • The intention is that the facilities will be built in collaboration with other foundations.

 • In addition to financial support, the foundation also provides personal support.

 

The logo

The three colors green, yellow and red are, in addition to Jonathan's favorite colors, also the most used colors of African flags.

An eagle represents flying at higher altitudes.

 

 

Closure

 • Financially everything still has to be sorted out, but our goal is to work out the vision first so that we can also present it well to sponsors.

 

 • We agree to hold upcoming meetings on Sundays after the divine service.

 

 • Due to the corona crisis, the meeting for the proxy in connection with the foundation has been postponed for a while.

 

 

 

Agenda items for the next time:

 • Vision clear

 • Prepare a clear agenda

 • Within what timeframes do we want to achieve our objectives?

bottom of page