top of page

Jaarverslag 

2021

Op deze pagina vind u het jaarverslag en het financieel overzicht van het jaar 2021

Verslag

            Jaarverslag 2021

 

In het afgelopen jaar zijn wij als bestuur van de stichting verschillende keren bij elkaar gekomen om te vergaderen als stichting in de media loods te Nijkerk. De besproken punten staan als notulen vermeld op onze website.  

Het afgelopen jaar heeft de penningmeester van de stichting Christians For Children een reis gemaakt naar Kenia. Tijdens deze reis heeft hij het desbetreffende gezin bezocht en geholpen bij de werkzaamheden van een nieuw sanitair gebouw. Ook heeft de penningmeester een ander weeshuis bezocht die ook financieel ondersteund wordt door de stichting. Hiernaast is er ook voorzien in was tonnen, een zonnepaneel voor stroom, schoenen voor onder de schooluniformen, schoolgeld, een gastank voor het koken. De penningmeester heeft ook meerdere scholen bezocht waar de kinderen heen gaan en heeft hij lokale arbeiders ingezet voor het uitdiepen van de al bestaande waterput.  

Verder heeft de penningmeester ook het stuk grond bekeken waar eventuele bouw gaat plaatsvinden voor een nieuwe eetzaal en overnachtingsplekken voor de kinderen. Dit project hebben wij ook voorzien van eerste levensbehoeften als voedsel, kleding en schoenen.  

Als bestuur hebben we een aantal gesprekken gehad met een andere organisatie om te kijken naar een eventuele samenwerking.  

Na verschillende keren vergaderd te hebben kwamen wij tot de conclusie dat er geen samenwerking in zat tussen beide partijen.  

De stichting Christians For Children blijft open staan voor een eventuele nieuwe samenwerking met een andere organisatie en/of stichting.  

Ook weten mensen ons steeds beter te vinden d.m.v. social media, flyers en visitekaartjes. Dit heeft ertoe geleid dat we inmiddels meer naamsbekendheid hebben en dat we ook meer mensen hebben die ons financieel ondersteunen. Vanuit deze financiën hebben we verschillende projecten financieel kunnen en mogen ondersteunen d.m.v. voedsel, kleding, schoenen en het zelf maken van bakstenen. 

De voorzitter en penningmeester zijn afgelopen jaar samen naar goalbal vereniging Zwolle geweest. Deze vereniging heeft een donatie gedaan van sportkleding, sporttassen en een bal voor het spel. Deze zullen verscheept gaan worden naar Kenia.  

Wij zijn erg dankbaar als stichting dat mensen ons financieel ondersteunen en we hiermee tot zegen kunnen zijn voor vele kinderen. Het afgelopen jaar zijn er meer vaste sponsoren bij gekomen en zijn we aan het groeien als stichting.  

Om onze website te verbeteren is er een gratis website check uitgevoerd door het bedrijf: For The Better. Dit in de persoon van Martijn Tel. Deze uitgebreide check heeft als resultaat geleid dat de website op meerdere plekken is verbeterd en beter vindbaar is. De penningmeester heeft deze wijzigingen doorgevoerd.  

 

Door de huidige maatregelen die van toepassing zijn/waren in Nederland was het voor ons als stichting moeilijk om naamsbekendheid op te bouwen. Eén van de doelen waar we afgelopen jaar mee aan de slag wilden gaan was ´gaan naar evenementen´ zoals opwekking en EO-jongerendag, maar dit ging helaas niet door. Wij konden als stichting hier niet mee aan de slag.  

Bovengenoemde is ook weer het doel voor komend jaar waarin we meer mensen hopen te bereiken om ons te helpen. Hiernaast zullen wij ook gaan kijken naar ambassadeurs voor de stichting die op vrijwillige basis ons willen ondersteunen.  

 

Namens het bestuur van Stichting Christians For Children 

Financieel

                      2021

maand         start bedrag  kosten    inkomsten

Januari          3018,78         264,96          385,75

februari         3139,57         274,13          452,00

maart            3317,44         362,49          709,40

april              3664,35         206,02          275,00

mei               3733,33         413,44          868,00

juni               8187,93        2242,55          532,67

juli                6478,05        2336,16        1535,00

augustus      5676,89        3637,94        1374,57

september   3413,52        1257,10        1413,46

oktober        3569,88        2086,56        1470,00

november    2953,32        1374,90        1475,00

december    3053,42        1060,93        1306,20

totaal:           3298,69

Rabo:            3298,77

Verschil:              0,08

bottom of page